Aktualnie trwające przetargi:

Zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój-2020r.(II)

Nazwa zadania: Zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój-2020r.(II)

Numer sprawy: ZP.04.2020

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem umowy jest zagospodarowanie, transport i unieszkodliwienie niżej wymienionych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, zebranych przez Zamawiającego z terenu Gminy Krynica-Zdrój w Instalacji Komunalnej (IK) Wykonawcy, dostarczonych do IK Wykonawcy, transportem Wykonawcy z punktu przeładunkowego Zamawiającego „Uroczysko-Głębokie”, który znajduje się w miejscowości Krynica-Zdrój.
Szacunkowe ilości odpadów do zagospodarowania i unieszkodliwienia:
1. niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01) – 800 Mg,
2. odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) – 70 Mg,
3. odpady beton, gruz ceglany, ceramiczne o kodzie 17 01 01/07 – 40 Mg,
4. styropian, wełna mineralna i wata szklana (kod 17 09 04) – 50 m³.
5. szacunkowa ilość transportów odpadów o kodach 20 03 07; 17 01 01/07; 17 09 04;
- 14 transportów.

Termin realizacji zamówienia: od 01-06-2020r. do 31-12-2020r.

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Ogłoszenie o zamówieniu ZP.04.2020.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu ZP.04.2020.pdf Artur Repel6400 Kb07.05.2020 14:24
Pobierz (SIWZ ZP.04.2020.pdf)SIWZ ZP.04.2020.pdf Artur Repel7860 Kb07.05.2020 14:24
Pobierz (Załącznik Nr 1 Wzór oferty .pdf)Załącznik Nr 1 Wzór oferty .pdf Artur Repel699 Kb07.05.2020 14:24
Pobierz (Załącznik Nr 2 Oświadczenia wykonawcy.pdf)Załącznik Nr 2 Oświadczenia wykonawcy.pdf Artur Repel676 Kb07.05.2020 14:24
Pobierz (Załącznik Nr 3 Wzór umowy.pdf)Załącznik Nr 3 Wzór umowy.pdf Artur Repel576 Kb07.05.2020 14:24
Pobierz (Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenie dot. grupy kapitałowej grupa kapt..pdf)Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenie dot. grupy kapitałowej grupa kapt..pdf Artur Repel448 Kb07.05.2020 14:24
Pobierz (Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu IK.pdf)Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu IK.pdf Artur Repel438 Kb07.05.2020 14:25
Pobierz (Informacja z sesji otwarcia ofert ZP.04.2020.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert ZP.04.2020.pdf Artur Repel328 Kb15.05.2020 11:34
Pobierz (Informacja o wyborze najkrzystniejsszej oferty Z.04.20202.pdf)Informacja o wyborze najkrzystniejsszej oferty Z.04.20202.pdf Artur Repel373 Kb22.05.2020 11:53

Zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój-2020r.

Nazwa zadania: Zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój-2020r.

Numer sprawy: ZP.03.2020

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem umowy jest zagospodarowanie, transport i unieszkodliwienie niżej wymienionych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, zebranych przez Zamawiającego z terenu Gminy Krynica-Zdrój w Instalacji Komunalnej (IK) Wykonawcy, dostarczonych do IK Wykonawcy, transportem Wykonawcy z punktu przeładunkowego Zamawiającego „Uroczysko-Głębokie”, który znajduje się w miejscowości Krynica-Zdrój.Szacunkowe ilości odpadów do zagospodarowania i unieszkodliwienia:niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01) – 1 200 Mg;odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) – 70 Mg;odpady beton, gruz ceglany, ceramiczne o kodzie 17 01 01/07 – 40 Mg;styropian, wełna mineralna i wata szklana (kod 17 06 04) – 5 Mg;szacunkowa ilość transportów odpadów o  kodach 20 03 07; 17 01 01/07; 17 06 04; - 24 transportów.

Termin wykonywania zamówienia: od 01.05.2020r do 31.12.2020r.

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Ogłoszenie o zamówieniu ZP.03.2020.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu ZP.03.2020.pdf Artur Repel6070 Kb09.04.2020 16:28
Pobierz (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP.03.2020.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP.03.2020.pdf Artur Repel219 Kb09.04.2020 16:28
Pobierz (SIWZ ZP.03.2020.pdf)SIWZ ZP.03.2020.pdf Artur Repel7758 Kb09.04.2020 16:28
Pobierz (Załącznik Nr 1 Wzór oferty.pdf)Załącznik Nr 1 Wzór oferty.pdf Artur Repel697 Kb09.04.2020 16:29
Pobierz (Załącznik Nr 2 Oświadczenia wykonawcy.pdf)Załącznik Nr 2 Oświadczenia wykonawcy.pdf Artur Repel676 Kb09.04.2020 16:29
Pobierz (Załącznik Nr 3 Wzór umowy.pdf)Załącznik Nr 3 Wzór umowy.pdf Artur Repel576 Kb09.04.2020 16:29
Pobierz (Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenie dot. grupy kapitałowej grupa kapt..pdf)Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenie dot. grupy kapitałowej grupa kapt..pdf Artur Repel448 Kb09.04.2020 16:29
Pobierz (Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu IK.pdf)Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu IK.pdf Artur Repel438 Kb09.04.2020 16:29
Pobierz (...Zmiana treści SIWZ ZP.03.2020.pdf)...Zmiana treści SIWZ ZP.03.2020.pdf Artur Repel676 Kb15.04.2020 14:22
Pobierz (...Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP.03.2020.pdf)...Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP.03.2020.pdf Artur Repel683 Kb15.04.2020 14:23
Pobierz (Wyjaśnienia treści SIWZ ZP.03.2020 II.pdf)Wyjaśnienia treści SIWZ ZP.03.2020 II.pdf Artur Repel1236 Kb17.04.2020 14:24
Pobierz (Zmiana SIWZ ZP.03.2020 (II).pdf)Zmiana SIWZ ZP.03.2020 (II).pdf Artur Repel2375 Kb17.04.2020 14:29
Pobierz (Załącznik Nr 1 Wzór oferty (II).pdf)Załącznik Nr 1 Wzór oferty (II).pdf Artur Repel694 Kb17.04.2020 14:31
Pobierz (Załącznik Nr 2 Oświadczenia wykonawcy (II).pdf)Załącznik Nr 2 Oświadczenia wykonawcy (II).pdf Artur Repel676 Kb17.04.2020 14:31
Pobierz (Załącznik Nr 3 Wzór umowy (II).pdf)Załącznik Nr 3 Wzór umowy (II).pdf Artur Repel576 Kb17.04.2020 14:32
Pobierz (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP.03.2020 (II).pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP.03.2020 (II).pdf Artur Repel2924 Kb17.04.2020 14:37
Pobierz (Informacja z sesji otwarcia ofert ZP.03.2020.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert ZP.03.2020.pdf Artur Repel304 Kb22.04.2020 12:35
Pobierz (Informacja o unieważnieniu postepowania ZP.03.2020.pdf)Informacja o unieważnieniu postepowania ZP.03.2020.pdf Artur Repel343 Kb30.04.2020 12:49

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych-Łabowa

Nazwa zadania :

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych - Gmina Łabowa-2020r.”

Nr sprawy : ZP.02.2020

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku z terenu 13 sołectw w Gminie Łabowa.

Termin wykonywania zamówienia: od 01.03.2020r. do 31.12.2020r

Nomenklatura wg CPV:

90500000-2 Usługi związane z odpadami

90.51.31.00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów.

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Ogłoszenie nr 509983-N-2020 z dnia 06-02-2020r..pdf)Ogłoszenie nr 509983-N-2020 z dnia 06-02-2020r..pdf Artur Repel5684 Kb06.02.2020 15:56
Pobierz (SIWZ.ZP.02.2020..pdf)SIWZ.ZP.02.2020..pdf Artur Repel14221 Kb06.02.2020 15:57
Pobierz (Załącznik nr 1 FORMULARZ nr 1 Oferta.pdf)Załącznik nr 1 FORMULARZ nr 1 Oferta.pdf Artur Repel1440 Kb06.02.2020 15:57
Pobierz (Załącznik nr 1 FORMULARZ nr 2.pdf)Załącznik nr 1 FORMULARZ nr 2.pdf Artur Repel813 Kb06.02.2020 15:57
Pobierz (Załącznik nr 1 FORMULARZ nr 3 wykluczenie.pdf)Załącznik nr 1 FORMULARZ nr 3 wykluczenie.pdf Artur Repel784 Kb06.02.2020 15:57
Pobierz (Załącznik nr 1 FORMULARZ nr 4 zobowiazanie.pdf)Załącznik nr 1 FORMULARZ nr 4 zobowiazanie.pdf Artur Repel807 Kb06.02.2020 15:58
Pobierz (Załącznik nr 1 FORMULARZ nr 5 grupa kapt..pdf)Załącznik nr 1 FORMULARZ nr 5 grupa kapt..pdf Artur Repel625 Kb06.02.2020 15:58
Pobierz (Załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf)Załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf Artur Repel757 Kb06.02.2020 15:58
Pobierz (Info.z sesji otwarcia ofert ZP.02.2020.pdf)Info.z sesji otwarcia ofert ZP.02.2020.pdf Artur Repel330 Kb14.02.2020 15:14
Pobierz (Info. o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.02.2020.pdf)Info. o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.02.2020.pdf Artur Repel453 Kb25.02.2020 16:01

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych

Nazwa zadania : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Krynica-Zdrój – system gminny.

Nr sprawy : ZP.01.2020

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

odbiór odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Krynica-Zdrój pochodzących od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zagospodarowanie odebranych odpadów w sposób zapewniający odzysk lub unieszkodliwianie, w tym osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm./;

Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Ogłoszenie nr 509055-N-2020 z dnia 2020-02-04.pdf)Ogłoszenie nr 509055-N-2020 z dnia 2020-02-04.pdf Artur Repel5249 Kb04.02.2020 14:32
Pobierz (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf Artur Repel7732 Kb04.02.2020 14:33
Pobierz (Załącznik Nr 1 OPZ Odbiór i zagospodar.odpad.komun.zebranych w sposób selektywny)Załącznik Nr 1 OPZ Odbiór i zagospodar.odpad.komun.zebranych w sposób selektywny Artur Repel844 Kb04.02.2020 14:35
Pobierz (Załącznik nr 1 do OPZ .pdf)Załącznik nr 1 do OPZ .pdf Artur Repel587 Kb04.02.2020 14:35
Pobierz (Załącznik Nr 2 Wzór oferty.pdf)Załącznik Nr 2 Wzór oferty.pdf Artur Repel483 Kb04.02.2020 14:36
Pobierz (Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia wyk.dot. przesłanek wykluczenia.pdf)Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia wyk.dot. przesłanek wykluczenia.pdf Artur Repel546 Kb04.02.2020 14:36
Pobierz (Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia wyk.dot. spełnienia warunków udziału w postęp..)Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia wyk.dot. spełnienia warunków udziału w postęp.. Artur Repel541 Kb04.02.2020 14:37
Pobierz (Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenie dot. grupy kapitałowej grupa kapt..pdf)Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenie dot. grupy kapitałowej grupa kapt..pdf Artur Repel379 Kb04.02.2020 14:37
Pobierz (Załącznik Nr 6  Wzór umowy.pdf)Załącznik Nr 6 Wzór umowy.pdf Artur Repel297 Kb04.02.2020 14:38
Pobierz (info. z sesji otwarcia ofert ZP.01.2020.pdf)info. z sesji otwarcia ofert ZP.01.2020.pdf Artur Repel341 Kb25.02.2020 15:11
Pobierz (Info. o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.01.2020.pdf)Info. o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.01.2020.pdf Artur Repel483 Kb25.02.2020 16:08

Usługa ubezpieczenia MPGK Sp z o.o. w Krynicy-Zdroju

Nazwa zadania: " Usługa ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju."

Numer sprawy: ZP.04.2019

Zamawiający powierzył prowadzenie postępowania: Supra Brokers S.A., Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław.

W związku z powyższym na stronie internetowej: www.suprabrokers.pl pod linkiem https://suprabrokers.pl/node/753 zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu wraz z pozostałymi dokumentami. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest zamieścić ogłoszenie na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów. Przedmiotem postępowania jest:

PAKIET I
1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.
2.Ubezpieczenie mienia w systemie wszystkich ryzyk
3. Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)
4.Ubezpieczenie utraty zysku na bazie zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
5.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia dotyczy WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
6. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dotyczy WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH.

PAKIET II
1. Ubezpieczenia komunikacyjne.


PAKIET III
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz lub dyrekcji spółki kapitałowej
Główny kod CPV: 66510000-8

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (ogłoszenie o zamówieniu.PDF)ogłoszenie o zamówieniu.PDF Artur Repel89 Kb28.11.2019 12:25

Sukcesywna dostawa oleju napędowego MPGK - 2020

Nazwa zadania:„Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby własne Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w 2020 roku.”

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do dwóch zbiorników o pojemności 2 500 litrów każdy , znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa w Powroźniku nr 140 w gminie Muszyna ( baza ZUK), w łącznej szacunkowej ilości  130 000 litrów. W skład rzeczowego zamówienia wchodzi sukcesywne zaopatrywanie Zamawiającego w olej napędowy autocysterną Wykonawcy wraz z tankowaniem do zbiorników Zamawiającego w czasie trwania umowy, która będzie podpisana na okres :

od 1 stycznia 2020  roku do 31 grudnia 2020 roku.

Miejsce dostaw : Powroźnik 140, Gmina Muszyna.  Zamówienie obejmuje transport przedmiotu zamówienia do miejsca dostaw wskazanego przez Zamawiającego, realizowane własnym staraniem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność.

Numer sprawy: ZP.03.2019

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Ogłoszenie o zamówieniu nr 627406-N-2019 z dnia 25.11.2019r..pdf)Ogłoszenie o zamówieniu nr 627406-N-2019 z dnia 25.11.2019r..pdf Artur Repel562 Kb25.11.2019 15:26
Pobierz (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf Artur Repel8870 Kb25.11.2019 15:26
Pobierz (Załącznik nr 1. Formularz Oferty.pdf)Załącznik nr 1. Formularz Oferty.pdf Artur Repel486 Kb25.11.2019 15:26
Pobierz (Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca spełnia warunki )Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca spełnia warunki  Artur Repel514 Kb25.11.2019 15:26
Pobierz (Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca nie podlega wykl)Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca nie podlega wykl Artur Repel531 Kb25.11.2019 15:27
Pobierz (Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do t)Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do t Artur Repel438 Kb25.11.2019 15:27
Pobierz (Załącznik nr 5. Wzór zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji ni)Załącznik nr 5. Wzór zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji ni Artur Repel507 Kb25.11.2019 15:27
Pobierz (Załącznik nr 6. - Wzór umowy.pdf)Załącznik nr 6. - Wzór umowy.pdf Artur Repel1023 Kb25.11.2019 15:27
Pobierz (Informacja z sesji otwarcia ofert ZP.03.2019.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert ZP.03.2019.pdf Artur Repel362 Kb03.12.2019 13:54
Pobierz (Informacja o wyborze najk.oferty ZP.03.2019.pdf)Informacja o wyborze najk.oferty ZP.03.2019.pdf Artur Repel381 Kb19.12.2019 07:41

Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby własne MPGK

Nazwa zadania:

„Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby własne Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w  sezonie zimowym  2019/2020 roku.”

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy soli drogowej nie zbrylającej się na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Krynica-Zdrój , w ilości do 700 ton.

Numer sprawy: ZP.02.2019

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Ogłoszenie  nr 615737-N-2019 z dnia 28.10.2019r..pdf)Ogłoszenie nr 615737-N-2019 z dnia 28.10.2019r..pdf Artur Repel574 Kb28.10.2019 17:35
Pobierz (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf Artur Repel8716 Kb28.10.2019 17:35
Pobierz (Załącznik nr 1 Wzór oferty.pdf)Załącznik nr 1 Wzór oferty.pdf Artur Repel566 Kb28.10.2019 17:36
Pobierz (Załącznik nr 2 Wzór zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji nie)Załącznik nr 2 Wzór zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji nie Artur Repel522 Kb28.10.2019 17:36
Pobierz (Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca nie podlega wyklu)Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca nie podlega wyklu Artur Repel555 Kb28.10.2019 17:36
Pobierz (Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca spełnia warunki u)Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca spełnia warunki u Artur Repel531 Kb28.10.2019 17:36
Pobierz (Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do te)Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do te Artur Repel453 Kb28.10.2019 17:36
Pobierz (Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych dostaw.pdf)Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych dostaw.pdf Artur Repel449 Kb28.10.2019 17:36
Pobierz (Załącznik nr 7 Wzór umowy.pdf)Załącznik nr 7 Wzór umowy.pdf Artur Repel951 Kb28.10.2019 17:37
Pobierz (Informacja z sesji otwarcia ofert ZP.02.2019.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert ZP.02.2019.pdf Artur Repel372 Kb05.11.2019 14:04
Pobierz (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.02.2019.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.02.2019.pdf Artur Repel377 Kb25.02.2020 15:31

Biuletyn BIP

Wyszukiwarka