Aktualnie trwające przetargi:

Dostawa oleju napędowego dla potrzeb MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, w 2018 roku.

 

Nazwa zadania : " Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w 2018 roku."

Znak sprawy :  ZP.07.2017

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów, znajdującego się na terenie przedsiębiorstwa w Powroźniku nr 140,
w gminie Muszyna ( baza ZSTiS), w łącznej ilości 75 000 litrów i o parametrach opisanych Polską Normą PN-EN 590. W skład rzeczowego zamówienia wchodzi sukcesywne zaopatrywanie Zamawiającego w olej napędowy autocysterną Wykonawcy wraz z tankowaniem do zbiornika Zamawiającego w czasie trwania umowy, która będzie podpisana na okres od  01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018r roku.

 


 

 


Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Jolanta Szyszka399 Kb01.12.2017 13:55
Pobierz (SIWZ.ON.2018.pdf)SIWZ.ON.2018.pdf Jolanta Szyszka9634 Kb01.12.2017 13:55
Pobierz (Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty.pdf)Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty.pdf Jolanta Szyszka683 Kb01.12.2017 13:55
Pobierz (Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.)Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. Jolanta Szyszka441 Kb01.12.2017 13:55
Pobierz (Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależnośc)Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależnośc Jolanta Szyszka942 Kb01.12.2017 13:56
Pobierz (Załącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf Jolanta Szyszka704 Kb01.12.2017 13:56
Pobierz (Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw.pdf)Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw.pdf Jolanta Szyszka307 Kb01.12.2017 13:56
Pobierz (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf Jolanta Szyszka606 Kb11.12.2017 13:38

Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy Krynica-Zdrój, w m. Tylicz

Nazwa przetargu :  " Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Krynica-Zdrój, w miejscowości Tylicz".

Nr sprawy : ZP.06.2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa : zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Krynica-Zdrój, w miejscowości Tylicz.

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Ogłoszenie o zamówieniu nr 608517-N-2017.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu nr 608517-N-2017.pdf Jolanta Szyszka530 Kb27.10.2017 12:59
Pobierz (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf Jolanta Szyszka7334 Kb27.10.2017 12:59
Pobierz (Formularz oferty - złącznik nr 1T do SIWZ.pdf)Formularz oferty - złącznik nr 1T do SIWZ.pdf Jolanta Szyszka1089 Kb27.10.2017 13:01
Pobierz (Wykaz narzędzi, wyposażenia- załącznik nr 2T do SIWZ.pdf)Wykaz narzędzi, wyposażenia- załącznik nr 2T do SIWZ.pdf Jolanta Szyszka815 Kb27.10.2017 13:02
Pobierz (Oświadczenie - załacznik nr 3T do SIWZ.pdf)Oświadczenie - załacznik nr 3T do SIWZ.pdf Jolanta Szyszka912 Kb27.10.2017 13:02
Pobierz (Oświadczenie - załacznik nr 4 grupa kapitałowa T.pdf)Oświadczenie - załacznik nr 4 grupa kapitałowa T.pdf Jolanta Szyszka947 Kb27.10.2017 13:03
Pobierz (Opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 5T do SIWZ.pdf)Opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 5T do SIWZ.pdf Jolanta Szyszka560 Kb27.10.2017 13:03
Pobierz (Tylicz- mapy.pdf)Tylicz- mapy.pdf Jolanta Szyszka30548 Kb27.10.2017 13:04
Pobierz (Wzór umowy - załącznik nr 6 T do SIWZ.pdf)Wzór umowy - załącznik nr 6 T do SIWZ.pdf Jolanta Szyszka448 Kb27.10.2017 13:05
Pobierz (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf Jolanta Szyszka604 Kb08.11.2017 10:34
Pobierz (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Jolanta Szyszka1182 Kb15.11.2017 13:54

Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Krynica-Zdrój

Nazwa przetargu : " Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Krynica-Zdrój."

Nr sprawy : ZP.05.2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa : zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Krynica-Zdrój. Zamówienie składa się z 8 części.


Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Ogłoszenie o zamówieniu nr 597597-N-2017.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu nr 597597-N-2017.pdf Jolanta Szyszka553 Kb12.10.2017 07:54
Pobierz (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf Jolanta Szyszka7241 Kb12.10.2017 08:10
Pobierz (Formularz oferty - złącznik nr 1 do SIWZ.pdf)Formularz oferty - złącznik nr 1 do SIWZ.pdf Jolanta Szyszka1147 Kb12.10.2017 08:11
Pobierz (Wykaz narzędzi, wyposażenia- załącznik nr 2 do SIWZ.pdf)Wykaz narzędzi, wyposażenia- załącznik nr 2 do SIWZ.pdf Jolanta Szyszka813 Kb12.10.2017 08:12
Pobierz (Oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ.pdf)Oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ.pdf Jolanta Szyszka914 Kb12.10.2017 08:12
Pobierz (Oświadczenie - załącznik nr 4 do SIWZ.pdf)Oświadczenie - załącznik nr 4 do SIWZ.pdf Jolanta Szyszka946 Kb12.10.2017 08:16
Pobierz (Opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 5 do SIWZ.pdf)Opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 5 do SIWZ.pdf Jolanta Szyszka566 Kb12.10.2017 08:16
Pobierz (Część 1- Tylicz- mapy.pdf)Część 1- Tylicz- mapy.pdf Jolanta Szyszka30548 Kb12.10.2017 08:16
Pobierz (Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ.pdf)Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ.pdf Jolanta Szyszka548 Kb12.10.2017 08:17
Pobierz (Część 2- Muszynka-mapy.pdf)Część 2- Muszynka-mapy.pdf Jolanta Szyszka14257 Kb12.10.2017 08:17
Pobierz (Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ.pdf)Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ.pdf Jolanta Szyszka547 Kb12.10.2017 08:17
Pobierz (Część 3- Polany - mapy.pdf)Część 3- Polany - mapy.pdf Jolanta Szyszka7017 Kb12.10.2017 08:18
Pobierz (Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ.pdf)Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ.pdf Jolanta Szyszka554 Kb12.10.2017 08:18
Pobierz (Część 4- Mochnaczka Niżna - mapy.pdf)Część 4- Mochnaczka Niżna - mapy.pdf Jolanta Szyszka7776 Kb12.10.2017 08:18
Pobierz (Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SIWZ.pdf)Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SIWZ.pdf Jolanta Szyszka553 Kb12.10.2017 08:19
Pobierz (Część 5-Mochnaczka Wyżna-mapy.pdf)Część 5-Mochnaczka Wyżna-mapy.pdf Jolanta Szyszka6420 Kb12.10.2017 08:20
Pobierz (Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 10 do SIWZ.pdf)Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 10 do SIWZ.pdf Jolanta Szyszka553 Kb12.10.2017 08:20
Pobierz (Część 6-Czyrna- mapy.pdf)Część 6-Czyrna- mapy.pdf Jolanta Szyszka9295 Kb12.10.2017 08:21
Pobierz (Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 11 do SIWZ.pdf)Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 11 do SIWZ.pdf Jolanta Szyszka556 Kb12.10.2017 08:22
Pobierz (Część 7 - Berest - mapy.pdf)Część 7 - Berest - mapy.pdf Jolanta Szyszka14436 Kb12.10.2017 08:22
Pobierz (Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 12 do SIWZ.pdf)Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 12 do SIWZ.pdf Jolanta Szyszka552 Kb12.10.2017 08:23
Pobierz (Część 8- Piorunka - mapy.pdf)Część 8- Piorunka - mapy.pdf Jolanta Szyszka5303 Kb12.10.2017 08:23
Pobierz (Wzór umowy - załącznik nr 13 do SIWZ.pdf)Wzór umowy - załącznik nr 13 do SIWZ.pdf Jolanta Szyszka551 Kb12.10.2017 08:27
Pobierz (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf Jolanta Szyszka1244 Kb20.10.2017 11:23
Pobierz (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -część 1.pdf)Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -część 1.pdf Jolanta Szyszka445 Kb27.10.2017 10:12
Pobierz (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Jolanta Szyszka4751 Kb09.11.2017 11:51

Biuletyn BIP

Wyszukiwarka