Aktualnie trwające przetargi:

Usługa ubezpieczenia MPGK Sp z o.o. w Krynicy-Zdroju

Nazwa zadania: " Usługa ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju."

Numer sprawy: ZP.04.2019

Zamawiający powierzył prowadzenie postępowania: Supra Brokers S.A., Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław.

W związku z powyższym na stronie internetowej: www.suprabrokers.pl pod linkiem https://suprabrokers.pl/node/753 zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu wraz z pozostałymi dokumentami. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest zamieścić ogłoszenie na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów. Przedmiotem postępowania jest:

PAKIET I
1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.
2.Ubezpieczenie mienia w systemie wszystkich ryzyk
3. Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)
4.Ubezpieczenie utraty zysku na bazie zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
5.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia dotyczy WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
6. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dotyczy WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH.

PAKIET II
1. Ubezpieczenia komunikacyjne.


PAKIET III
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz lub dyrekcji spółki kapitałowej
Główny kod CPV: 66510000-8

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (ogłoszenie o zamówieniu.PDF)ogłoszenie o zamówieniu.PDF Artur Repel89 Kb28.11.2019 12:25

Sukcesywna dostawa oleju napędowego MPGK - 2020

Nazwa zadania:„Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby własne Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w 2020 roku.”

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do dwóch zbiorników o pojemności 2 500 litrów każdy , znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa w Powroźniku nr 140 w gminie Muszyna ( baza ZUK), w łącznej szacunkowej ilości  130 000 litrów. W skład rzeczowego zamówienia wchodzi sukcesywne zaopatrywanie Zamawiającego w olej napędowy autocysterną Wykonawcy wraz z tankowaniem do zbiorników Zamawiającego w czasie trwania umowy, która będzie podpisana na okres :

od 1 stycznia 2020  roku do 31 grudnia 2020 roku.

Miejsce dostaw : Powroźnik 140, Gmina Muszyna.  Zamówienie obejmuje transport przedmiotu zamówienia do miejsca dostaw wskazanego przez Zamawiającego, realizowane własnym staraniem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność.

Numer sprawy: ZP.03.2019

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Ogłoszenie o zamówieniu nr 627406-N-2019 z dnia 25.11.2019r..pdf)Ogłoszenie o zamówieniu nr 627406-N-2019 z dnia 25.11.2019r..pdf Artur Repel562 Kb25.11.2019 15:26
Pobierz (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf Artur Repel8870 Kb25.11.2019 15:26
Pobierz (Załącznik nr 1. Formularz Oferty.pdf)Załącznik nr 1. Formularz Oferty.pdf Artur Repel486 Kb25.11.2019 15:26
Pobierz (Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca spełnia warunki )Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca spełnia warunki  Artur Repel514 Kb25.11.2019 15:26
Pobierz (Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca nie podlega wykl)Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca nie podlega wykl Artur Repel531 Kb25.11.2019 15:27
Pobierz (Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do t)Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do t Artur Repel438 Kb25.11.2019 15:27
Pobierz (Załącznik nr 5. Wzór zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji ni)Załącznik nr 5. Wzór zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji ni Artur Repel507 Kb25.11.2019 15:27
Pobierz (Załącznik nr 6. - Wzór umowy.pdf)Załącznik nr 6. - Wzór umowy.pdf Artur Repel1023 Kb25.11.2019 15:27
Pobierz (Informacja z sesji otwarcia ofert ZP.03.2019.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert ZP.03.2019.pdf Artur Repel362 Kb03.12.2019 13:54
Pobierz (Informacja o wyborze najk.oferty ZP.03.2019.pdf)Informacja o wyborze najk.oferty ZP.03.2019.pdf Artur Repel381 Kb19.12.2019 07:41

Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby własne MPGK

Nazwa zadania:

„Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby własne Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w  sezonie zimowym  2019/2020 roku.”

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy soli drogowej nie zbrylającej się na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Krynica-Zdrój , w ilości do 700 ton.

Numer sprawy: ZP.02.2019

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Ogłoszenie  nr 615737-N-2019 z dnia 28.10.2019r..pdf)Ogłoszenie nr 615737-N-2019 z dnia 28.10.2019r..pdf Artur Repel574 Kb28.10.2019 17:35
Pobierz (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf Artur Repel8716 Kb28.10.2019 17:35
Pobierz (Załącznik nr 1 Wzór oferty.pdf)Załącznik nr 1 Wzór oferty.pdf Artur Repel566 Kb28.10.2019 17:36
Pobierz (Załącznik nr 2 Wzór zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji nie)Załącznik nr 2 Wzór zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji nie Artur Repel522 Kb28.10.2019 17:36
Pobierz (Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca nie podlega wyklu)Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca nie podlega wyklu Artur Repel555 Kb28.10.2019 17:36
Pobierz (Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca spełnia warunki u)Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca spełnia warunki u Artur Repel531 Kb28.10.2019 17:36
Pobierz (Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do te)Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do te Artur Repel453 Kb28.10.2019 17:36
Pobierz (Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych dostaw.pdf)Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych dostaw.pdf Artur Repel449 Kb28.10.2019 17:36
Pobierz (Załącznik nr 7 Wzór umowy.pdf)Załącznik nr 7 Wzór umowy.pdf Artur Repel951 Kb28.10.2019 17:37
Pobierz (Informacja z sesji otwarcia ofert ZP.02.2019.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert ZP.02.2019.pdf Artur Repel372 Kb05.11.2019 14:04
Pobierz (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.02.2019.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.02.2019.pdf Artur Repel377 Kb18.11.2019 13:22

Biuletyn BIP

Wyszukiwarka