Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby własne MPGK

Nazwa zadania:

„Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby własne Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w  sezonie zimowym  2019/2020 roku.”

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy soli drogowej nie zbrylającej się na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Krynica-Zdrój , w ilości do 700 ton.

Numer sprawy: ZP.02.2019

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Ogłoszenie  nr 615737-N-2019 z dnia 28.10.2019r..pdf)Ogłoszenie nr 615737-N-2019 z dnia 28.10.2019r..pdf Artur Repel574 Kb28.10.2019 17:35
Pobierz (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf Artur Repel8716 Kb28.10.2019 17:35
Pobierz (Załącznik nr 1 Wzór oferty.pdf)Załącznik nr 1 Wzór oferty.pdf Artur Repel566 Kb28.10.2019 17:36
Pobierz (Załącznik nr 2 Wzór zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji nie)Załącznik nr 2 Wzór zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji nie Artur Repel522 Kb28.10.2019 17:36
Pobierz (Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca nie podlega wyklu)Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca nie podlega wyklu Artur Repel555 Kb28.10.2019 17:36
Pobierz (Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca spełnia warunki u)Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca spełnia warunki u Artur Repel531 Kb28.10.2019 17:36
Pobierz (Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do te)Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do te Artur Repel453 Kb28.10.2019 17:36
Pobierz (Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych dostaw.pdf)Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych dostaw.pdf Artur Repel449 Kb28.10.2019 17:36
Pobierz (Załącznik nr 7 Wzór umowy.pdf)Załącznik nr 7 Wzór umowy.pdf Artur Repel951 Kb28.10.2019 17:37
Pobierz (Informacja z sesji otwarcia ofert ZP.02.2019.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert ZP.02.2019.pdf Artur Repel372 Kb05.11.2019 14:04
Pobierz (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.02.2019.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.02.2019.pdf Artur Repel377 Kb18.11.2019 13:22

Biuletyn BIP

Wyszukiwarka