Sukcesywna dostawa oleju napędowego MPGK - 2020

Nazwa zadania:„Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby własne Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w 2020 roku.”

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do dwóch zbiorników o pojemności 2 500 litrów każdy , znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa w Powroźniku nr 140 w gminie Muszyna ( baza ZUK), w łącznej szacunkowej ilości  130 000 litrów. W skład rzeczowego zamówienia wchodzi sukcesywne zaopatrywanie Zamawiającego w olej napędowy autocysterną Wykonawcy wraz z tankowaniem do zbiorników Zamawiającego w czasie trwania umowy, która będzie podpisana na okres :

od 1 stycznia 2020  roku do 31 grudnia 2020 roku.

Miejsce dostaw : Powroźnik 140, Gmina Muszyna.  Zamówienie obejmuje transport przedmiotu zamówienia do miejsca dostaw wskazanego przez Zamawiającego, realizowane własnym staraniem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność.

Numer sprawy: ZP.03.2019

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Ogłoszenie o zamówieniu nr 627406-N-2019 z dnia 25.11.2019r..pdf)Ogłoszenie o zamówieniu nr 627406-N-2019 z dnia 25.11.2019r..pdf Artur Repel562 Kb25.11.2019 15:26
Pobierz (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf Artur Repel8870 Kb25.11.2019 15:26
Pobierz (Załącznik nr 1. Formularz Oferty.pdf)Załącznik nr 1. Formularz Oferty.pdf Artur Repel486 Kb25.11.2019 15:26
Pobierz (Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca spełnia warunki )Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca spełnia warunki  Artur Repel514 Kb25.11.2019 15:26
Pobierz (Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca nie podlega wykl)Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia potwierdzającego że Wykonawca nie podlega wykl Artur Repel531 Kb25.11.2019 15:27
Pobierz (Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do t)Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do t Artur Repel438 Kb25.11.2019 15:27
Pobierz (Załącznik nr 5. Wzór zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji ni)Załącznik nr 5. Wzór zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji ni Artur Repel507 Kb25.11.2019 15:27
Pobierz (Załącznik nr 6. - Wzór umowy.pdf)Załącznik nr 6. - Wzór umowy.pdf Artur Repel1023 Kb25.11.2019 15:27
Pobierz (Informacja z sesji otwarcia ofert ZP.03.2019.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert ZP.03.2019.pdf Artur Repel362 Kb03.12.2019 13:54
Pobierz (Informacja o wyborze najk.oferty ZP.03.2019.pdf)Informacja o wyborze najk.oferty ZP.03.2019.pdf Artur Repel381 Kb19.12.2019 07:41

Biuletyn BIP

Wyszukiwarka