Usługa ubezpieczenia MPGK Sp z o.o. w Krynicy-Zdroju

Nazwa zadania: " Usługa ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju."

Numer sprawy: ZP.04.2019

Zamawiający powierzył prowadzenie postępowania: Supra Brokers S.A., Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław.

W związku z powyższym na stronie internetowej: www.suprabrokers.pl pod linkiem https://suprabrokers.pl/node/753 zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu wraz z pozostałymi dokumentami. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest zamieścić ogłoszenie na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów. Przedmiotem postępowania jest:

PAKIET I
1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.
2.Ubezpieczenie mienia w systemie wszystkich ryzyk
3. Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)
4.Ubezpieczenie utraty zysku na bazie zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
5.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia dotyczy WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
6. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dotyczy WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH.

PAKIET II
1. Ubezpieczenia komunikacyjne.


PAKIET III
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz lub dyrekcji spółki kapitałowej
Główny kod CPV: 66510000-8

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (ogłoszenie o zamówieniu.PDF)ogłoszenie o zamówieniu.PDF Artur Repel89 Kb28.11.2019 12:25

Biuletyn BIP

Wyszukiwarka