Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych

Nazwa zadania : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Krynica-Zdrój – system gminny.

Nr sprawy : ZP.01.2020

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

odbiór odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Krynica-Zdrój pochodzących od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zagospodarowanie odebranych odpadów w sposób zapewniający odzysk lub unieszkodliwianie, w tym osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm./;

Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Ogłoszenie nr 509055-N-2020 z dnia 2020-02-04.pdf)Ogłoszenie nr 509055-N-2020 z dnia 2020-02-04.pdf Artur Repel5249 Kb04.02.2020 14:32
Pobierz (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf Artur Repel7732 Kb04.02.2020 14:33
Pobierz (Załącznik Nr 1 OPZ Odbiór i zagospodar.odpad.komun.zebranych w sposób selektywny)Załącznik Nr 1 OPZ Odbiór i zagospodar.odpad.komun.zebranych w sposób selektywny Artur Repel844 Kb04.02.2020 14:35
Pobierz (Załącznik nr 1 do OPZ .pdf)Załącznik nr 1 do OPZ .pdf Artur Repel587 Kb04.02.2020 14:35
Pobierz (Załącznik Nr 2 Wzór oferty.pdf)Załącznik Nr 2 Wzór oferty.pdf Artur Repel483 Kb04.02.2020 14:36
Pobierz (Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia wyk.dot. przesłanek wykluczenia.pdf)Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia wyk.dot. przesłanek wykluczenia.pdf Artur Repel546 Kb04.02.2020 14:36
Pobierz (Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia wyk.dot. spełnienia warunków udziału w postęp..)Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia wyk.dot. spełnienia warunków udziału w postęp.. Artur Repel541 Kb04.02.2020 14:37
Pobierz (Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenie dot. grupy kapitałowej grupa kapt..pdf)Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenie dot. grupy kapitałowej grupa kapt..pdf Artur Repel379 Kb04.02.2020 14:37
Pobierz (Załącznik Nr 6  Wzór umowy.pdf)Załącznik Nr 6 Wzór umowy.pdf Artur Repel297 Kb04.02.2020 14:38
Pobierz (info. z sesji otwarcia ofert ZP.01.2020.pdf)info. z sesji otwarcia ofert ZP.01.2020.pdf Artur Repel341 Kb12.02.2020 13:55

Biuletyn BIP

Wyszukiwarka