Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

Opis

Zobacz materiał video na stronie MTV 24

W miesiącu styczniu 2014r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju uruchomiło Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z terenu Gminy Krynica-Zdrój. Misją Schroniska jest zapewnienie wszystkim podopiecznym zdrowia i jak najlepszych warunków bytowania oraz znalezienie dla nich nowych właścicieli i domów. Informujemy, że adopcja zwierząt ze Schroniska jest bezpłatna. Warunkiem adopcji jest podpisanie "Umowy adopcyjnej" na podstawie dowodu osobistego z adresem zamieszkania. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Schroniska oraz aktualne dane zwierząt, które poszukują nowych domów i właścicieli można uzyskać pod numerem telefonu 18 471 15 25.

Umowa nr GKiOS.6140.1.2019 zawarta w dniu 2 stycznia 2019 roku

O SPRAWOWANIE OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Z TERENU GMINY KRYNICA-ZDRÓJ W 2019 ROKU

par.1, pkt 2

W celu sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Krynica-Zdrój Zamawiający (tj. Gmina Krynica-Zdrój) zleca, a Wykonawca (tj. MPGK Sp. z o.o. Krynica-Zdrój) zobowiązuje się do:

..........

13) w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców Gminy Krynica-Zdrój przed atakami zwierząt Wykonawca zobowiązany jest dokonać w takich przypadkach wyłapania w możliwie najkrótszym czasie nie przekraczającym 4 godzin od chwili zgłoszenia.W pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyłapania zwierząt w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego lub e-mailem lub faxem,

........

par.2, pkt 2

Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do przekazywania Wykonawcy zgłoszenia o odbiorze i przewiezieniu zwierząt do Schroniska są:

1) Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Krynicy-Zdroju, w tym:

- Krzysztof Wiktor,

- Paweł Gucwa,

2) Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krynicy-Zdroju.

 

Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krynica-Zdrój należy kierować do STRAŻY MIEJSKIEJ w Krynicy-Zdroju, tel. 603 925 971 lub 18 472 55 37


"Misją Krynickiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt jest zapewnienie wszystkim naszym podopiecznym zdrowia i jak najlepszych warunków bytowania oraz znalezienie dla jak największej rzeszy podopiecznych nowych właścicieli i domów"

 

Szanowni Państwo,

W naszym schronisku znajduje się wiele spragnionych uczucia i domu psów ,które z utęsknieniem czekają na ludzi chcących dać im prawdziwy dom i opiekę.

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przyjmuje zwierzęta i wydaje nowym opiekunom  od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 15.00

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt powstało w 2014 roku. Zostało zbudowane ze środków własnych spółki MPGK.

Ten szczególny obiekt zabezpiecza zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, miejsce pobytu zwierzętom pozostawionym bez dozoru oraz organizuje ochronę przed bezdomnymi zwierzętami.

Od początku powstania prowadzeniem schroniska zajmuje się Pan Janusz Gurgul, przy pomocy swojego zastępcy Pana Marcina Mańka. Dużym wsparciem dla schroniska jest pomoc i zaangażowanie osób pracujących na rzecz tych zwierząt w ramach wolontariatu, szczególnie należy wyróżnić tu Panią Sylwia Śliwa. Wspólnym wysiłkiem osób poświęcającym swój wolny czas ,udało się w przeciągu kilku ostatnich lat doprowadzić do sytuacji w której krynickie Schronisko jest uważane za jedną z najlepiej prowadzonych placówek tego typu .

A jak dobrą opinią cieszy się wśród lokalnej społeczności ,może świadczyć fakt iż w między czasie, Prezes MPGK podpisał umowy dotyczące współpracy z kilkoma ościennymi gminami między innymi z Miastem Nowy Sącz, Muszyna, Łabowa, Nawojowa, Grybów i inne.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt jest utrzymywane przede wszystkim z środków własnych spółki, oraz z  pieniędzy przekazywanych przez Miasto Krynica Zdrój. Ponadto wspomagane jest ze hojnych darów , mieszkańców Krynicy Zdrój, i nie tylko, którzy w ramach organizowanych cyklicznie zbiórek wspomagają podopiecznych schroniska karmą, kocami i innymi darami rzeczowymi.

 

 


MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krynicy-Zdroju - BAZA MPGK Sp. z o.o. Powroźnik 140, 33-370 Muszyna.

tel. 18 471 15 25 (od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 15.00)

schronisko@mpgk-krynica.pl


 

 A.R.

Zdjęcia

Biuletyn BIP

Wyszukiwarka