Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

Opis

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

W miesiącu styczniu 2014r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju uruchomiło Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z terenu Gminy Krynica-Zdrój. Misją Schroniska jest zapewnienie wszystkim podopiecznym zdrowia i jak najlepszych warunków bytowania oraz znalezienie dla nich nowych właścicieli i domów. Informujemy, że adopcja zwierząt ze Schroniska jest bezpłatna. Warunkiem adopcji jest podpisanie "Umowy adopcyjnej" na podstawie dowodu osobistego z adresem zamieszkania. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Schroniska oraz aktualne dane zwierząt, które poszukują nowych domów i właścicieli można uzyskać pod numerem telefonu 18 471 15 25.

Umowa nr GKiOS.6140.1.14 zawarta w dniu 7 stycznia 2014 roku

O SPRAWOWANIE OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Z TERENU GMINY KRYNICA-ZDRÓJ W 2014 ROKU

par.2, pkt 2

W celu sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Krynica-Zdrój Zamawiający (tj. Gmina Krynica-Zdrój) zleca, a Wykonawca (tj. MPGK Sp. z o.o. Krynica-Zdrój) zobowiązuje się do:

..........

13) w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców Gminy Krynica-Zdrój przed atakami zwierząt Wykonawca zobowiązany jest dokonać w takich przypadkach wyłapania w możliwie najkrótszym czasie nie przekraczającym 4 godzin od chwili zgłoszenia.W pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyłapania zwierząt w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego lub e-mailem lub faxem,

........

par.3, pkt 2

Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do przekazywania Wykonawcy zgłoszenia o odbiorze i przewiezieniu zwierząt do Schroniska są:

1) Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Krynicy-Zdroju, w tym:

- Krzysztof Wiktor,

- Paweł Gucwa,

2) Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krynicy-Zdroju.

 

Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krynica-Zdrój należy kierować do STRAŻY MIEJSKIEJ w Krynicy-Zdroju, tel. 603 925 971 lub 18 472 55 37


MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krynicy-Zdroju - BAZA MPGK Sp. z o.o. Powroźnik 140, 33-370 Muszyna.

tel. 18 471 15 25 (od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 15.00)

schronisko@mpgk-krynica.pl

Więcej szczegółów na stronie: www.schronisko-dla-zwierzat-krynica.pl/


A.R.

Zdjęcia

Biuletyn BIP

Wyszukiwarka