KOMUNIKACJA UZDROWISKOWA

Opis

 

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY KOMUNIKACJI UZDROWISKOWEJ

Wszystkich naszych Pasażerów uprzejmie informujemy, że od dnia 19 września 2016 r. ulega zmianie rozkład jazdy Komunikacji Uzdrowiskowej. Mamy nadzieję, że nowy rozkład jazdy spełni Państwa oczekiwania. Jednocześnie prosimy o dalsze sugestie na temat rozwoju Komunikacji Uzdrowiskowej. Nowy rozkład jazdy przedstawiamy w załącznikach.

Busy KOMUNIKACJI UZDROWISKOWEJ Krynica-Zdrój kursują na niżej wymienionych liniach:

Krynica-Zdrój ul.Kraszewskiego WIEJSKA - Krynica-Zdrój ul.Słotwińska PĘTLA - Krynica-Zdrój ul.Kraszewskiego WIEJSKA

Krynica-Zdrój ul.Czarny Potok PĘTLA - Muszynka OSIEDLE - Krynica-Zdrój ul.Czarny Potok PĘTLA

Krynica-Zdrój ul.Czarny Potok PĘTLA - Czyrna - Krynica-Zdrój ul.Czarny Potok PĘTLA

Ceny biletów:

Bilet normalny - 2,00 zł

Bilet ulgowy - 1,00 zł

Bilet ulgowy dla posiadacza „ Krynickiej Karty Rodziny”, niespełniającego kryteriów , o których mowa w § 2 pkt.1 i 2 uchwały nr  XLIV.315.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2018 roku : 1,00 zł

Bilet ulgowy dla posiadacza „ Krynickiej Kart Rodziny”, spełniającego kryteria , o których mowa w § 2 pkt.1 i 2  uchwały nr XLIV.315.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2018 roku  : 0,50 zł

Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są:

Dzieci w wieku od 4 lat do 7 lat (na podstawie dok.urzędowego dziecka, który umożliwi stwierdzenie wieku dziecka).

Dzieci i młodzież w wieku pow. 7 lat do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej).

Posiadacze  ważnej „ Krynickiej Karty Rodziny „ wydanej na podstawie uchwały Nr XLII.297.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 roku.

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

Emeryci od dnia, w którym ukończyli 60 rok życia (na podstawie legitymacji emeryta oraz dowodu osobistego).

Dzieci w wieku do lat 4 (na podstawie urzędowego dokumentu dziecka lub rodziców - opiekunów- który umożliwi stwierdzenie wieku dziecka).

Renciści (na podstawie legitymacji rencisty oraz dowodu osobistego).

Opłaty dodatkowe:

Opłata za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie środka transportu: 100 zł.

Opłata za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny: 100 zł.

Opłata za przewóz 1 sztuki bagażu o wymiarach 80 cm x 40 cm x 20 cm, nart, sanek, roweru: 1,00 zł.

Opłata za jazdę bez ważnego biletu (tylko w przypadku jeżeli podróżny nie jest uprawniony do korzystania z przejazdów bezpłatnych lub nie posiada dokumentów, które potwierdzają uprawnienia do przejazdów bezpłatnych): 100 zł.


Gmina Krynica-Zdrój

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 7

33-380 Krynica-Zdrój

tel. 18 472 55 23

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 37

33-380 Krynica-Zdrój

tel. 18 471 28 71


 

OZNACZENIA KURSÓW:

D kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;

b nie kursuje 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII;

6 kursuje w soboty;

7 kursuje w niedziele;

9 kursuje w dni świąteczne, tak jak w niedziele

Zdjęcia

Biuletyn BIP

Wyszukiwarka