KOMUNIKACJA UZDROWISKOWA

Opis

 

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY KOMUNIKACJI UZDROWISKOWEJ

Wszystkich naszych Pasażerów uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2018 r. ulega zmianie rozkład jazdy Komunikacji Uzdrowiskowej. Mamy nadzieję, że nowy rozkład jazdy spełni Państwa oczekiwania. Jednocześnie prosimy o dalsze sugestie na temat rozwoju Komunikacji Uzdrowiskowej. Nowy rozkład jazdy przedstawiamy w załącznikach.

Busy KOMUNIKACJI UZDROWISKOWEJ Krynica-Zdrój kursują na niżej wymienionych liniach:

Krynica-Zdrój ul.Kraszewskiego WIEJSKA - Krynica-Zdrój ul.Słotwińska PĘTLA - Krynica-Zdrój ul.Kraszewskiego WIEJSKA

Krynica-Zdrój ul.Czarny Potok PĘTLA - Muszynka OSIEDLE - Krynica-Zdrój ul.Czarny Potok PĘTLA

Krynica-Zdrój ul.Czarny Potok PĘTLA - Czyrna - Krynica-Zdrój ul.Czarny Potok PĘTLA

Ceny biletów:

Bilet normalny - 2,00 zł

Bilet ulgowy - 1,00 zł

Bilet ulgowy dla posiadacza „ Krynickiej Karty Rodziny”, niespełniającego kryteriów , o których mowa w § 2 pkt.1 i 2 uchwały nr  XLIV.315.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2018 roku : 1,00 zł

Bilet ulgowy dla posiadacza „ Krynickiej Kart Rodziny”, spełniającego kryteria , o których mowa w § 2 pkt.1 i 2  uchwały nr XLIV.315.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2018 roku  : 0,50 zł

Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są:

Dzieci w wieku od 4 lat do 7 lat (na podstawie dok.urzędowego dziecka, który umożliwi stwierdzenie wieku dziecka).

Dzieci i młodzież w wieku pow. 7 lat do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej).

Posiadacze  ważnej „ Krynickiej Karty Rodziny „ wydanej na podstawie uchwały Nr XLII.297.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 roku.

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

Emeryci od dnia, w którym ukończyli 60 rok życia (na podstawie legitymacji emeryta oraz dowodu osobistego).

Dzieci w wieku do lat 4 (na podstawie urzędowego dokumentu dziecka lub rodziców - opiekunów- który umożliwi stwierdzenie wieku dziecka).

Renciści (na podstawie legitymacji rencisty oraz dowodu osobistego).

Opłaty dodatkowe:

Opłata za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie środka transportu: 100 zł.

Opłata za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny: 100 zł.

Opłata za przewóz 1 sztuki bagażu o wymiarach 80 cm x 40 cm x 20 cm, nart, sanek, roweru: 1,00 zł.

Opłata za jazdę bez ważnego biletu (tylko w przypadku jeżeli podróżny nie jest uprawniony do korzystania z przejazdów bezpłatnych lub nie posiada dokumentów, które potwierdzają uprawnienia do przejazdów bezpłatnych): 100 zł.


Gmina Krynica-Zdrój

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 7

33-380 Krynica-Zdrój

tel. 18 472 55 23

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 37

33-380 Krynica-Zdrój

tel. 18 471 28 71


 

OZNACZENIA KURSÓW:

D kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;

b nie kursuje 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII;

6 kursuje w soboty;

7 kursuje w niedziele;

9 kursuje w dni świąteczne, tak jak w niedziele

Zdjęcia

Biuletyn BIP

Wyszukiwarka