Kontakty do poszczególnych działów:

 

Administracja - sekretariat tel. 18 471 28 71, 471 54 96, 472 52 50
Zakład Sanitarny, Transportu i Sprzętu tel. 18 471 15 25, 472 52 51 tel./fax 18 471 15 49
Stacja kontroli Pojazdów tel. 18 478 16 33
Zakład Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska tel. 18 444 12 03, 18 444 12 97, 693 323 487
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej tel. 18 472 52 60, 18 471 56 08
Brygada Remontowo-Budowlana tel. 18 471 56 08
Administracja Cmentarzy Komunalnych tel. 18 472 52 54

Biuletyn BIP

Wyszukiwarka