Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krynicy-Zdroju,
w ramach swojej podstawowej działalności statutowej świadczy od wielu lat usługi w następującym zakresie:
letnie i zimowe oczyszczanie dróg
odbiór i transport odpadów
diagnostyka pojazdów samochodowych
zarządzanie nieruchomościami
administrowanie cmentarzami komunalnymi

Dane rejestrowe:

NIP: 734–001–05–96
REGON: 490025799–17-113
KRS: 0000167961
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
Wydział XII Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1.580.500 zł

Biuletyn BIP

Wyszukiwarka