Zakład Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Zadaniem Zakładu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska jest zbiórka, transport i składowanie nieczystości stałych zebranych z terenu miasta i gminy Krynica oraz prowadzenie obsługi wysypiska odpadów komunalnych, które znajduje się w uroczysku „Głębokie” w Krynicy Zdroju.

tel. 018 471 15 25, 472 52 52

Zakład prowadzi usługę wywozu nieczystości stałych „na zlecenie” poprzez telefoniczne zgłoszenie.

Biuletyn BIP

Wyszukiwarka