Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zadaniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jest świadczenie usług w zakresie zarządzania i administrowania budynkami na zlecenie Gminy Krynica Zdrój i wspólnot mieszkaniowych. Na dzień 31.12.2008 r ZGM prowadził administrację 77 budynków stanowiących własność i współwłasność Gminy Krynica Zdrój (73 budynki mieszkalne i 4 budynki niemieszkalne).

Kierownik ZGM i ZEC
tel. 018 472 52 60

Administratorzy
tel. 018 471 56 08

Zakład Energetyki Cieplnej

Zadaniem ZEC jest wykonywanie usług w zakresie dostarczania energii cieplnej - ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez ZGM. ZEC obsługuje 11 kotłowni, w których zamontowane są 24 kotły opalane gazem ziemnym wysokometanowym, o łącznej mocy 4,643 MW. Kotłownie dostarczają ciepło do budynków o łącznej powierzchni 31.172 m2

Kotłownie opalane gazem wyposażone są w wymaganą automatykę, zabezpieczenia oraz mikroprocesorowe sterowniki pogodowe.

Moc poszczególnych kotłowni waha się od 30 do 1350 kW.

tel. 018 472 52 60

Biuletyn BIP

Wyszukiwarka