Zakład Sanitarny, Transportu i Sprzętu

Podstawowym zadaniem Zakładu Sanitarnego, Transportu i Sprzętu jest świadczenie usług w zakresie:

 • letniego i zimowego utrzymania czystości miasta,
 • wynajmu sprzętu i pojazdów,
 • napraw i przeglądów parku maszynowego,

W ofercie do wynajęcia posiadamy:

 • koparko – ładowarki,
 • spycharkę T-100 M,
 • walec drogowy,
 • zamiatarkę BRODDWAY,
 • ciągniki rolnicze,
 • wodopolewarki do mycia placów
 • samochody ciężarowe
 • i inny sprzęt.

tel. 018 471 15 25, 472 52 51 tel./fax 018 471 15 49

Stacja kontroli Pojazdów

Stacja Kontroli Pojazdów dokonuje badań technicznych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz przyczep i innych pojazdów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

tel. 018 478 16 33

Biuletyn BIP

Wyszukiwarka